17 listopada 2012 roku odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i przekazania nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce połączona z oficjalnym otwarciem i oddaniem do użytku odremontowanego budynku Domu Kultury w Tarnawatce.

O godzinie 13.00 proboszcz parafii Tarnawatka ks. Marek Giergiel odprawił Mszę Świętą. Po zakończonej Eucharystii korowód złożony z pocztów sztandarowych OSP Tarnawatka, OSP Wieprzów oraz OSP Tarnawatka-Tartak, przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy, władz samorządowych, oraz zaproszonych gości w rytmie marszowym intonowanym przez Gminną Orkiestrę Strażacką przeszedł na parking przed Domem Kultury.

Po złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości, Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce Druha Tadeusza Borowicza Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Druhowi Kazimierzowi Organiście, została podniesiona flaga państwowa na maszt oraz odegrany hymn państwowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tarnawatka – Piotr Pasieczny, który przywitał wszystkich zebranych.

Kolejnym punktem było pożegnanie dotychczas używanego sztandaru przez druhów Józefa Saka, Juliana Kopczyńskiego, Stanisława Palaka oraz Prezesa OSP Tarnawatka Lesława Zimońskiego, a następnie wyprowadzenie sztandaru.

Następnie Druh Ryszard Kopczyński, Prezes Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru odczytał akt fundacji sztandaru. Poświęcenia dokonał ks. Marek Giergiel, po czym rozpoczęła się ceremonia przekazania sztandaru przez fundatorów na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, a dalej kolejno na ręce Prezesa Druha Lesława Zimońskiego i pocztowi sztandarowemu OSP Tarnawatka. Następnie Druh Marek Pasieczny odczytał akt odznaczenia jednostki OSP Tarnawatka złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dekoracji sztandaru dokonał Druh Kazimierz Organista w asyście Druha Lesława Zimońskiego oraz Druha Marka Pasiecznego. Po tej ceremonii odbyła się prezentacja nowego sztandaru przed zebranymi na placu.

Druga część uroczystości związana była z poświęceniem i oddaniem do użytku odremontowanego Domu Kultury w Tarnawatce. Budynek został odnowiony dzięki realizacji projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tarnawatce – adaptacja na Gminny Ośrodek Kultury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 750 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymane w ramach projektu to 351 tysięcy złotych, 24 tysiące złotych wydała Rada Sołecka na zakup kostki brukowej na parking przed budynkiem, który ułożony został przez pracowników Urzędu Gminy, reszta pieniędzy pochodzi z budżetu gminy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Przewodniczący Rady Gminy i sołtys Tarnawatki Janusz Najda, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Druh Andrzej Mańdziuk, Wójt Gminy Piotr Pasieczny oraz ks. Marek Giergiel. Następnie odbyło się poświęcenie budynku oraz krzyża, który Wójt zawiesił w jego głównej sali.

 

Galeria zdjęć z poświęcenia i przekazania sztandaru dla jednostki OSP Tarnawatka oraz poświęcenia i oddania do użytku odremontowanego Domu Kultury w Tarnawatce.